O nás

Náš vzdělávací program : Zpíváme a tancujeme celý rok -  4 tématické bloky rozdělené podle ročních období

1 tématický blok : Podzimní hrátky
2 tématický blok : Zimní taneček
3 tématický blok : Jarní píšťalka
4 tématický blok : Letní písnička

 

Každý celek je rozdělen na 8 – 10 podtématy nazvanými ,, Zpívánky s …..“
Všechny aktivity v MŠ jsou vzájemně propojeny s významnými výročími, tradicemi a svátky. Výlety a aktce MŠ vzájemně navazují a doplňují vzdělávací program.
Během celého školního roku děti slaví narozeniny a svátky s kamarády se školky. 
Formou vystoupení oslavují Vánoční svátky, Den matek, Den dětí a na konci školního roku jsou předškolní děti slavnostně pasovány na školáky.
Účast rodičů na akcích, vystoupeních atd. je pro nás velmi důležitá pro spolupráci mateřské školy a rodiny.

 

Personál MŠ :

  • ředitelka: Bc. Šedivá Pavlína
  • učitelky: Velké rolničky : Bc. Rehnová Jana, Nejedlá Eva
  • učitelky: Malé rolničky : Rajčanová Zdeňka, Bc. Šedivá Pavlína
  • kuchařky: Cvrčková Lenka
  • školnice: Brožová Lenka

Zřizovatel: Obec Modlany, Modlany 34, Modlany 417 13 Příspěvková organizace
Kapacita: 45 dětí Provozní doba: příchod : 6. 00 - 7. 45h., po obědě : 12.00 - 12. 15h., odpolední odchod : 14. 45 - 16. 00 h.

Poplatky: stravné 2 – 6 let 30,- Kč, 7 – 10 let 33,- Kč Výše úplaty za předškolní vzdělávání je na dítě za měsíc 300,- Kč. Děti v posledním předškolním ročníku jsou od úplaty osvobozeny.